เทคนิคการใช้สีอครีลิค

สีอครีลิค

          

สีอะครีลิค

 • การระบายสีอะครีลิค
 • สีอะครีลิค (Acrylic Colour) เริ่มใช้ในช่วงทศวรรษ 1950 ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นพัฒนาการ
  ทางเทคโนโลยีการระบายสีที่สำคัญยิ่ง ความนิยมในการใช้สีอะครีลิคในหมู่ศิลปินได้ขยายตัวขึ้นอย่าง
  มาก ความประทับใจมักอยู่ที่การแห้งเร็ว การใช้น้ำเป็นสื่อผสม มีสีสันสดใส และ สามารถสร้างสรรค์
  วิธีระบายสีได้ทั้งลักษณะสีน้ำและสีน้ำมัน
 • ผ้าใบ
 • การใช้ผ้าใบขึงบนกรอบไม้สำหรับเขียนภาพนับว่าเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก ผ้าใบที่ทอช่วยให้เกิด ความยืดหยุ่นในการระบายสี
  การใช้ผ้าใบดิบ จิตรกรทุกคนต้องการระบายสีบนพื้นภาพผ้าใบที่ให้สีสรรที่สวยงามสดใส สีอะครีลิค มีจุดเด่นสองประการคือ
  1.จะให้ความสดใสเมื่อผสมกับสื่อผสมที่แห้งเร็วโปร่งใส
  2.สีอะครีลิคจะไม่จมลงบนพื้นภาพเหมือนสีน้ำมัน เพราะโมเลกุลของสีอะครีลิคโตกว่าสีน้ำมัน เราอาจจะไม่ต้องลงพื้นบนผ้าใบดิบเลยก็ได้
 • แคนวาสบอร์ด
 • แคนวาสบอร์ด (Canvas board) เดิมนิยมใช้เขียนภาพร่างนอกสถานที่ แต่ศิลปินบางคนก็นิยมใช้ แคนวาสบอร์ดเพราะประหยัดพื้นที่และโอกาสเสียหายมีน้อยกว่าผ้าใบที่ขึงบนสดึงหรือกรอบไม้ บอร์ด ผลิตโดยใช้แผ่นรองรับและผ้าที่มีคุณภาพดี ระดับเดียวกับผ้าใบขึงบนกรอบไม้ ภาพที่เขียนบนแคน วาสบอร์ดจะใส่กรอบได้ง่ายกว่าด้วย
 • กระดาษและไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง
 • กระดาษและไฟเบอร์บอร์ด ,มีความหนาแน่นปานกลาง เป็นที่นิยมใช้กระดาษเขียนภาพสีอะครีลิค นอกจากพื้นผิวของกระดาษแล้ว ราคายังประหยัดกว่าการใช้ผ้าใบอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติของสีอะครีลิค ที่ไม่จมลงในพื้นเหมือนสีน้ำมันจึงระบายสีบนกระดาษได้ดี กระดาษสีน้ำชนิดหนาคุณภาพดี ก็สามารถ ใช้ได้
  การทำพื้นภาพผ้าใบหรือพื้นภาพบอร์ดใช้เองก็สามารถทำได้ เราสามารถเลือกขนาดได้เอง หรือแม้ แต่รูปทรงกรม ศิลปินจำนวนไม่น้อยที่ต้องการทำทุกสิ่งด้วยตัวเขาเอง การใช้บอร์ดแข็ง หรือ ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) หรือแผ่นเมโซไนท์ (Mesonite) ทาสีรองพื้น นับว่าราคาประหยัดและเขียนภาพได้ดี
 • สีลงพื้น
 • สีลงพื้น (Gesso) จะช่วยควบคุมสภาพพื้นผิว การดูดซับสีที่ดีบนพื้นภาพ เราจึงควรใช้สีรองพื้น คุณภาพดีเพื่อรองรับสีที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ภาพเขียนมีความคงทนถาวร
 • สีกันพื้น
 • สำหรับงานช่างทั่วไปแล้ว สีรองพื้นหรือสีพื้นอาจไม่เหมาะสม เนื้อไม้ใหม่อาจลงสีกันพื้น (Sealants) ช่วยการดูดซับสีด้วยสื่อผสมอะครีลิคด้านเหลว (Aclylic Fluid Matt Medium)ก็จะช่วยให้ได้พื้นภาพที่ดี
 • พื้นผิวผิดปกติ
 • พื้นภาพที่แปลกแตกต่างออกไป เช่น ปลาสเตอร์ อิฐ ดินเผา หนัง สามารถใช้สี อะครีลิคระบาย ได้อย่างดี
 • สีพื้นภาพสีน้ำมัน
 • สีอะครีลิคสามารถใช้ระบายเป็นสีรองพื้นบนผ้าใบขึงบนกรอบไม้ อาจใช้ระบายรองพื้นให้หนาบน แคนวาสบอร์ด สำหรับใช้เขียนภาพสีน้ำมัน
 • สีพื้นฐาน
  การใช้สีในช่วงแรกควรใช้สีที่หลากหลายคล้ายสีรุ้ง สมดุลระหว่างสีโปร่งใสและสีทึบแสง และ ระหว่างสีเข้มและสีอ่อน ควรคำนึงถึงสีคงทน ราคาไม่สูงเกินไป โดยทั่วไปแล้วใช้ประมาณสิบสองสี และเพิ่มขึ้นในกรณีที่ต้องการใช้สีพิเศษเฉพาะสีใดสีหนึ่ง
 • สีเพิ่มเติม สำหรับการสร้างสรรค์ที่พิเศษมากยิ่งขึ้น
 • เมื่อต้องการเลือกสีเพิ่มขึ้น คู่มือชาร์ทสี(แต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน) และคู่มือวัสดุอุปกรณ์จะมีมากมาย
 • สื่อผสมสีอะครีลิค
 • สื่อผสมใช้สำหรับช่วยสร้างสรรค์กลวิธีต่างๆ บนภาพเขียน และยังช่วยผสมสีในกรณีที่ต้องการ สีบางและจางเป็นพิเศษ
 • เปลี่ยนความเข้มข้น
 • เราสามารถใช้สีอะครีลิคให้มีความเข้มข้นหลากหลายลักษณะจากสีเหลวเจือจางจนถึงสีข้นหนา และความเข้มข้นที่แตกต่างกัน นั้นยังสามารถ เลือกสีด้านหรือมันได้อีกด้วย เป้าหมายทั่วไป สื่อผสมอะครีลิคด้าน หรือสื่อผสมอะครีลิคมัน ช่วยให้เกิดความเข้มข้นของสีที่ลื่นไหลและโปร่งใส สีที่ผสมกับสื่อผสมจะมีความคงทน
 • สื่อผสมอะครีลิค ลื่นช่วยเพิ่มความลื่นไหลโดยไม่สูญเสียพลังของสีช่วยให้การระบายสีราบเรียบ การระบายฉาบสีและการติดพื้น ความเข้มข้นของสื่อผสมอะครีลิคด้านเหลวและมันเหลว ช่วยสร้างกลวิธีระบายฉาบสีและการฝังตัวของสีได้ดี ช่วยให้มีความคงทนเมื่อระบายสีบางและเจือจาง และสื่อผสมอะครีลิคลื่น ช่วยให้สีฝังติดพื้นบนผ้าใบดิบได้ดี รอยพู่กัน พื้นผิว และการระบายสีหนา สื่อผสมอะครีลิควุ้นด้านและมัน (Acrylic Matt Gel Medium and Acrylic Gloss Gel Medium) ช่วยสร้าง ความหนาและเข้มข้น สร้างรอยพู่กันและพื้นผิว สื่อผสมอิมแพสโต(Impasto Medium) สร้างความหนา ของพื้นผิวและใช้กับการระบายสีด้วยเกรียงได้ดี
 • การแห้งช้า
 • หากรู้สึกว่าสีอะครีลิคแห้งเร็วเกินไป ใช้อะคลีลิครีทาร์เดอร์ หรือสื่อผสมชะลอการแห้ง (Acrylic Retarder) ผสมกับสี จะช่วยให้สีแห้งช้าและมีเวลาระบายสีมากขึ้น ทั้งบนจานสีและบนพื้นภาพชะลอ การแห้งของสีบนจานสีได้นานขึ้น
 • สร้างพื้นผิว
 • คุณสมบัติของสีอะครีลิค ที่แห้งเร็วและเหนียวเป็นธรรมชาติของสี ช่วยให้สามารถสร้างชั้นสีได้ดี การใช้สื่อผสมช่วยสร้างพื้นผิวมีผลดียิ่งขึ้น อาจผสมทรายหรือผงวัสดุอื่นๆ ก็ช่วยสร้างพื้นผิวที่หยาบ ละเอียดและโปร่งใส สามารถสร้างภาพภูมิทัศน์ให้มีพื้นผิวได้อย่างน่าสนใจ
 • หลีกเลี่ยงสีเจือจางเกินไป
 • หากเราใช้น้ำช่วยผสมสีอะครีลิคให้เจือจางและใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ระบายสี การผสมน้ำในสี อะครีลิคมากเกินไปจะทำให้สีเจือจางเกินไป และขาดความเข้มข้นของสื่อ ขาดการยึดสี (Binder) สีจะด้าน ไม่แข็งแรง และสีอาจหลุดร่วงได้ง่ายขึ้น
 • การเคลือบภาพเขียน
 • น้ำมันวาร์นิช ใช้สำหรับเคลือบภาพเขียนเพื่อป้องกันรักษาภาพไม่ให้ติดฝุ่นผง และ คราบไขต่างๆ วาร์นิชสำหรับเคลือบภาพควรเช็ดออกได้ในกรณีที่ตัวมันเองสกปรกแม้วาร์นิชสำหรับสีน้ำมันในปัจจุบัน ใช้ทาเคลือบภาพสีอะครีลิคได้ แต่วาร์นิชสำหรับสีอะครีลิคจะเช็ดล้างออกได้ง่ายกว่า วาร์นิชสำหรับ สีอะครีลิคมีทั้งแบบชนิดด้านและมัน และสามารถผสมเข้าด้วยกันตามที่ชอบได้
 • จานสีอะครีลิค
  ตามปกติแล้วสีอะครีลิคจะแห้งเร็ว จานสีอะครีลิค (Acrylic Palette) จะใช้รักษาสีหลายวันในกรณีที่
  ระบายสีทุกวัน ช่วยให้ประหยัดการใช้สีไม่ต้องล้างทิ้งทุกวัน จริงอยู่จานสีชั่วคราวหรือจานสีแบบเก่า
  ก็สามารถใช้ได้แต่ต้องล้างทิ้งทุกครั้ง
 • พู่กันสำหรับสีอะครีลิค
  ศิลปินสีอะครีลิคมักใช้พู่กันขนหมูและพู่กันขนนุ่ม พู่กันขนหมูซึ่งเป็นพู่กันขนแข็งมักใช้ระบายสีหนา ส่วนสีน้ำ และการเขียนภาพขนาดเล็กนิยมใช้พู่กันสเกปเตอร์โกลด์ (Sceptre Gold) ซึ่งเป็นพู่กันขน
  เซเบิลผสมเส้นใยสังเคราะห์ ) เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พู่กันขนสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ได้รับการผลิตขึ้นมาใช้
  สำหรับสีอะครีลิค พู่กันโพลีเอสเตอร์แกเลอเรียแข็งแรงยืดหยุ่นและดีดตัวได้ดี เหมาะกับการระบายสี อะครีลิค แต่จะไม่นุ่มในน้ำเหมือนพู่กันขนหมู
 • การระบายสีหนา
 • พู่กันด้านยาว มีความแข็งแรงที่จะใช้ระบายสีหนาและพื้นผ้าใบผิวหยาบ ระบายด้วยเทคนิควิธีการ
  เดียวกับสีน้ำมัน ขนพู่กันที่มีรูปทรงต่างกันจะทำให้เกิดรอยพู่กันที่ต่างกัน พู่กันขนสั้นได้รับความนิยม
  มาก ช่วยให้ระบายครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในการระบายสี
 • การทำความสะอาดพู่กัน
 • ถ้าพู่กันได้รับการดูแลอย่างดีก็จะมีอายุยืนยาว ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการระบายสี อย่าใส่ปลาย
  พู่กันลงในภาชนะใส่น้ำ ล้างพู่กันให้สะอาดทั่วถึงเมื่อเลิกเขียนในแต่ละวัน
  1.ล้างพู่กันในน้ำสะอาด (ควรเป็นน้ำอุ่นๆ)
  2.ล้างด้วยน้ำอุ่นและสบู่ ค่อยๆล้างเบาๆ ล้างจนกระทั่งหมดคราบรอยสีที่เกาะพู่กันอยู่
  3.จัดขนพู่กันให้เป็นแนวยาว-จัดปลายให้แหลม เช็ดด้ามให้แห้ง และเสียบด้ามลงในภาชนะใส่พู่กัน

 

  

สื่อผสมสีอะครีลิค

    สื่อผสมใช้สำหรับช่วยสร้างสรรค์กลวิธีต่างๆ บนภาพเขียน และยังช่วยผสมสีในกรณีที่ต้องการ สีบางและจางเป็นพิเศษ

เปลี่ยนความเข้มข้น

    เราสามารถใช้สีอะครีลิคให้มีความเข้มข้นหลากหลายลักษณะจากสีเหลวเจือจางจนถึงสีข้นหนา และความเข้มข้นที่แตกต่างกัน นั้นยังสามารถ เลือกสีด้านหรือมันได้อีกด้วย เป้าหมายทั่วไป สื่อผสมอะครีลิคด้าน หรือสื่อผสมอะครีลิคมัน ช่วยให้เกิดความเข้มข้นของสีที่ลื่นไหลและโปร่งใส สีที่ผสมกับสื่อผสมจะมีความคงทน     

    สื่อผสมอะครีลิค ลื่นช่วยเพิ่มความลื่นไหลโดยไม่สูญเสียพลังของสีช่วยให้การระบายสีราบเรียบ การระบายฉาบสีและการติดพื้น ความเข้มข้นของสื่่อผสมอะครีลิคด้านเหลวและมันเหลว ช่วยสร้างกลวิธีระบายฉาบสีและการฝังตัวของสีได้ดี ช่วยให้มีความคงทนเมื่อระบายสีบางและเจือจาง และสื่อผสมอะครีลิคลื่น ช่วยให้สีฝังติดพื้นบนผ้าใบดิบได้ดี รอยพู่กัน พื้นผิว และการระบายสีหนา สื่อผสมอะครีลิควุ้นด้านและมัน (Acrylic Matt Gel Medium and Acrylic Gloss Gel Medium) ช่วยสร้าง ความหนาและเข้มข้น สร้างรอยพู่กันและพื้นผิว สื่อผสมอิมแพสโต(Impasto Medium) สร้างความหนา ของพื้นผิวและใช้กับการระบายสีด้วยเกรียงได้ดี

        

       

การแห้งช้า

    หากรู้สึกว่าสีอะครีลิคแห้งเร็วเกินไป ใช้อะคลีลิครีทาร์เดอร์ หรือสื่อผสมชะลอการแห้ง (Acrylic Retarder) ผสมกับสี จะช่วยให้สีแห้งช้าและมีเวลาระบายสีมากขึ้น ทั้งบนจานสีและบนพื้นภาพชะลอ การแห้งของสีบนจานสีได้นานขึ้น

สร้างพื้นผิว

   คุณสมบัติของสีอะครีลิค ที่แห้งเร็วและเหนียวเป็นธรรมชาติของสี ช่วยให้สามารถสร้างชั้นสีได้ดี การใช้สื่อผสมช่วยสร้างพื้นผิวมีผลดียิ่งขึ้น อาจผสมทรายหรือผงวัสดุอื่นๆ ก็ช่วยสร้างพื้นผิวที่หยาบ ละเอียดและโปร่งใส สามารถสร้างภาพภูมิทัศน์ให้มีพื้นผิวได้อย่างน่าสนใจ

หลีกเลี่ยงสีเจือจางเกินไป

   หากเราใช้น้ำช่วยผสมสีอะครีลิคให้เจือจางและใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ระบายสี การผสมน้ำในสี อะครีลิคมากเกินไปจะทำให้สีเจือจางเกินไป และขาดความเข้มข้นของสื่อ ขาดการยึดสี (Binder) สีจะด้าน ไม่แข็งแรง และสีอาจหลุดร่วงได้ง่ายขึ้น

การเคลือบภาพเขียน

   น้ำมันวาร์นิช ใช้สำหรับเคลือบภาพเขียนเพื่อป้องกันรักษาภาพไม่ให้ติดฝุ่นผง และ คราบไขต่างๆ วาร์นิชสำหรับเคลือบภาพควรเช็ดออกได้ในกรณีที่ตัวมันเองสกปรกแม้วาร์นิชสำหรับสีน้ำมันในปัจจุบัน ใช้ทาเคลือบภาพสีอะครีลิคได้ แต่วาร์นิชสำหรับสีอะครีลิคจะเช็ดล้างออกได้ง่ายกว่า วาร์นิชสำหรับ สีอะครีลิคมีทั้งแบบชนิดด้านและมัน และสามารถผสมเข้าด้วยกันตามที่ชอบได้

จานสีอะครีลิค

   ตามปกติแล้วสีอะครีลิคจะแห้งเร็ว จานสีอะครีลิค (Acrylic Palette) จะใช้รักษาสีหลายวันในกรณีที่
ระบายสีทุกวัน ช่วยให้ประหยัดการใช้สีไม่ต้องล้างทิ้งทุกวัน จริงอยู่จานสีชั่วคราวหรือจานสีแบบเก่า
ก็สามารถใช้ได้แต่ต้องล้างทิ้งทุกครั้ง

พู่กันสำหรับสีอะครีลิค

   ศิลปินสีอะครีลิคมักใช้พู่กันขนหมูและพู่กันขนนุ่ม พู่กันขนหมูซึ่งเป็นพู่กันขนแข็งมักใช้ระบายสีหนา ส่วนสีน้ำ และการเขียนภาพขนาดเล็กนิยมใช้พู่กันสเกปเตอร์โกลด์ (Sceptre Gold) ซึ่งเป็นพู่กันขน
เซเบิลผสมเส้นใยสังเคราะห์ ) เมื่อไม่กี่ปีมานี้ พู่กันขนสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ได้รับการผลิตขึ้นมาใช้
สำหรับสีอะครีลิค พู่กันโพลีเอสเตอร์แกเลอเรียแข็งแรงยืดหยุ่นและดีดตัวได้ดี เหมาะกับการระบายสี อะครีลิค แต่จะไม่นุ่มในน้ำเหมือนพู่กันขนหมู

การระบายสีหนา

   พู่กันด้านยาว มีความแข็งแรงที่จะใช้ระบายสีหนาและพื้นผ้าใบผิวหยาบ ระบายด้วยเทคนิควิธีการ
เดียวกับสีน้ำมัน ขนพู่กันที่มีรูปทรงต่างกันจะทำให้เกิดรอยพู่กันที่ต่างกัน พู่กันขนสั้นได้รับความนิยม
มาก ช่วยให้ระบายครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในการระบายสี

การทำความสะอาดพู่กัน

   ถ้าพู่กันได้รับการดูแลอย่างดีก็จะมีอายุยืนยาว ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการระบายสี อย่าใส่ปลาย
พู่กันลงในภาชนะใส่น้ำ ล้างพู่กันให้สะอาดทั่วถึงเมื่อเลิกเขียนในแต่ละวัน
  1.ล้างพู่กันในน้ำสะอาด (ควรเป็นน้ำอุ่นๆ)
  2.ล้างด้วยน้ำอุ่นและสบู่ ค่อยๆล้างเบาๆ ล้างจนกระทั่งหมดคราบรอยสีที่เกาะพู่กันอยู่
  3.จัดขนพู่กันให้เป็นแนวยาว-จัดปลายให้แหลม เช็ดด้ามให้แห้ง และเสียบด้ามลงในภาชนะใส่พู่กัน

การเขียนภาพสีอะคริลิค หรือ สีน้ำมัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบลบ แก้ไข สิ่งที่พลาดผิดไป แต่จะใช้สีใหม่ทาทับ ปรับโทน ผสมให้มันออกมาน่าดุในที่สุด
หรือจะเป็นเรื่องของการสาดใส่อารมณ์ ลงไปโดยไม่ยั้ง-อย่างเมามัน แล้วก็ยังมีโอกาสปรับแก้สถานการณ์ให้มัน soft ลง หรือก้าวขึ้น ได้ เมื่อสติ+อารมณ์กลับมาอยู่กับตัว…แม่หมูเองก็ชอบค่ะ..แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เขียน

สีน้ำ..ที่ส่วนใหญ่สาวๆ จะชอบ เพราะมันหวานดี นั้น เหมาะกับคนที่ชอบวางแผน ก่อนลงสี โดยส่วนใหญ่ศิลปินจะหรี่ตาดูภาพเบื้องหน้า หรือจินตนาการภาพรวมไว้ในสมอง เลือกสี ปาดลงไปบนเฟรม เสน่ห์สีน้ำคือให้แต่ละสีมันมาผสมกันเอง เป็นสีใหม่ มิติตื้น-ลึก จะเกิดจากค่า+น้ำหนักของสี ส่วนใหญ่จะไม่ทำทับ ซ้ำไปมาหลายครั้ง เพราะจะ..เน่าจ้ะ

อารมณ์ของภาพ..อารมณ์ของสี บอกได้ถึงตัวเราจิตเราขณะนั้น
ปรัชญาของสี 2 แบบ ที่กล่าวไป ปรับใช้ได้กับการ “วาดชีวิต”
trick สำคัญของงานศิลปะ ที่ช่วยกล่อมเกลาชีวิตก็คือ
…อย่าลบ…แม้ว่ามันจะผิดพลาด ไม่ได้ดังใจ อย่าขยำทิ้ง..ไม่ไหวให้พัก แล้วค่อยกลับมาทำใหม่
เหมือนชีวิตน่ะจ้ะ…ลบไม่ได้..ขยำทิ้งก็บาป

เราค่อยๆเติม ค่อยๆ แก้ไข…แม้มันจะไม่สวยนัก แต่ก็คงพอดูได้…ทิ่สำคัญเราวาดมันเอง จงภูมิใจ…และเผลอๆ ไอเดียดีๆ เก๋-กู้ด ก็อาจเกิดขึ้น กลายเป็นงานศิลป์บรรเจิดได้   

ตัวอย่างผลงานจาก สีอครีลิค
       

        

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s